PRIVACY STATEMENT OUROUBOUROS

Ouroubouros verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Ben je er van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld? Neem dan contact met ons op. Via info@ouroubouros.nl of bel 0031 6 23980441. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen verder geen bijzondere of gevoelige informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben

Ouroubouros verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (online en offline).
  • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Ouroubouros verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ouroubouros zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

  • voor facturen – 7 jaar ( dit is door de belastingdienst bepaald)
  • voor aanmelding nieuwsbrief – totdat jij jezelf uitschrijft

Delen met anderen

Ouroubouros verstrekt nooit informatie over jou aan derden zonder jouw medeweten. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek / cookies

Ouroubouros maakt gebruik van de Facebookpixel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ouroubouros.nl.

Wij zijn ook te bereiken via

Website: https://www.ouroubouros.be
Telefoonnummer: 0031 6 23980441
Bedrijfs- en postadres: Bankastraat 34-3, 1094EE, Amsterdam

Beveiliging

Ouroubouros neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn. Of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ouroubouros.nl of bel 0031 6 23980441

Oktober 2019